Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość udziału w dwóch OLIMPIADACH LOGISTYCZNYCH zorganizowanych przez dwie uczelnie wyższe.

20 października 2023 r. uczniowie z klasy 5 TLP w liczbie 13 osób brali udział w XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki z Poznania , etap szkolny.

26 października 2023 r. uczniowie z klasy 5 TLP w liczbie 12 osób brali udział w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej zorganizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu z Wrocławia, etap szkolny.

Olimpiady zostały skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych w szczególności uczących się zawodów: technik logistyk, technik spedytor i technik magazynier-logistyk. Celem Olimpiady jest m.in. rozwijanie zainteresowań uczniów i poszerzenie wiedzy logistycznej oraz wsparcie dydaktyki formami rywalizacji i rankingu wiedzy.

Istotnym zadaniem tej formy rywalizacji jest także podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, odkrywanie oraz rozwijanie uzdolnień i pasji uczniów w obszarze branży TSL, pobudzanie ich twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia (kształcących na kierunkach Logistyka i/lub Transport) lub do wykonywania zawodu.

Uczniom serdecznie gratulujemy chęci do pracy oraz odwagi w rywalizacji szkolnej!

Mamy nadzieję na dobre wyniki uczniów i trzymamy kciuki za dalsze ich sukcesy! J

Nauczyciele przedmiotów logistycznych