Zaproszenie na Dzień Otwarty Szkoły!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie
Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
serdecznie zapraszają uczniów klas VIII szkół podstawowych wraz z opiekunami

na Dzień Otwarty Szkoły,
który odbędzie się 28 maja 2024 r. od godz. 9:00.

W programie między innymi:
• zapoznanie z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2024/2025,
• poznanie rozkładu sal naszej szkoły, wyposażenia klasopracowni, biblioteki szkolnej, pracowni języków obcych, pracowni gastronomicznej, pracowni informatycznej, historycznej, hotelarskiej, zaplecza sportowego – sali gimnastycznej, boiska zewnętrznego,
• prezentacja zainteresowań i osiągnięć uczniów.