Nauczyciele

 1. mgr Robert Pantera Dyrektor
 2. mgr Banaś Urszula wicedyrektor, przedmioty ekonomiczne
 3. mgr inż. Adrian Janas wicedyrektor, informatyka, przedmioty ekonomiczne
 4. mgr Paweł Łach  kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty logistyczne, informatyka
 5. mgr Zofia Rzepecka przedmioty zawodowe
 6. mgr Aksamit – Szułakiewicz Agnieszka wychowanie fizyczne
 7. mgr Banaś Marek  edukacja dla bezpieczeństwa
 8. mgr Barnaś Robert wychowanie fizyczne
 9. mgr inż. Borek Maria przedmioty ekonomiczne, WDŻ
 10. mgr Chmura Anna język angielski, geografia
 11. mgr Czosnyka Elżbieta język polski, wiedza o kulturze
 12. mgr Dojka Monika język polski
 13. mgr Frączek Zygmunt religia
 14. mgr Golemo Agnieszka wychowanie fizyczne
 15. mgr Gondek Agnieszka język angielski
 16. mgr Gwóźdź Jerzy matematyka
 17. mgr Jamka Hanna przedmioty logistyczne, język niemiecki
 18. mgr Jastrząb Mirosław wf, wychowanie do życia w rodzinie
 19. mgr inż. Dariusz Golonka  przedmioty informatyczne
 20. mgr Makosiej Władysław przedmioty informatyczne
 21. mgr Kądzielawa Janusz przedmioty informatyczne
 22. mgr Kościuk Anna geografia, ochrona środowiska
 23. mgr Karteczka Barbara  przedmioty ekonomiczne
 24. mgr Opioła -Wójcik Edyta język angielski
 25. mgr Orłowska Sabina chemia, fizyka
 26. mgr Tomaszowicz Justyna pedagog szkolny
 27. ks. mgr Mrózek Sławomir religia
 28. mgr Augustyńska – Chmura Edyta religia
 29. mgr Piasecki Włodzimierz historia, wiedza o społeczeństwie
 30. mgr inż. Piotrowska – Bukała Agnieszka przedmioty zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa
 31. mgr Stachurska Beata matematyka, geografia
 32. mgr Sipior Magdalena wf
 33. mgr Siutaj Elżbieta przedmioty ekonomiczne
 34. dr Skowron Andrzej historia, wiedza o społeczeństwie
 35. mgr inż. Skowron Maria przedmioty zawodowe
 36. mgr inż. Wątroba Krystyna przedmioty zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie
 37. mgr Sosin Grażyna matematyka, informatyka
 38. mgr Stelmach Jerzy język polski i angielski
 39. mgr Świerczek – Stelmach Jolanta język polski
 40. mgr Szydłowski Rafał język niemiecki
 41. mgr Światłowska Joanna język angielski
 42. mgr Świderska Justyna język angielski
 43. mgr Walas Barbara matematyka
 44. mgr Nadolska – Walus Bożena język polski, wychowanie do życia w rodzinie
 45. mgr Wątroba Janusz wychowanie fizyczne
 46. mgr Zielińska Małgorzata bibliotekarka
 47. mgr Hajdas Agata bibliotekarka
 48. mgr Dudkiewicz Anna przedmioty gastronomiczne
 49. mgr Jarosz Wioletta przedmioty ekonomiczne
 50.  mgr Kłusek Dominika przedmioty informatyczne
 51.  mgr Świątek Marzena matematyka, język angielski
 52.  mgr Sytoń Elżbieta język polski, przedmioty informatyczne
 53.  mgr Trędota Ewa język angielski, przedmioty logistyczne
 54.  mgr Czub – Kapel Ewelina chemia,
 55.  mgr Nowak Małgorzata przedmioty gastronomiczne
 56. mgr Stachura Elżbieta  przedmioty gastronomiczne
 57. mgr Rucińska Dorota przedmioty gastronomiczne
 58.  mgr Wielgus Alicja przedmioty gastronomiczne
 59.  mgr Zbaraza – Pytel Natalia język niemiecki
 60.  mgr Uberman Małgorzata zajęcia rewalidacyjne, przedmioty logistyczne
 61. mgr Bartyzel Magdalena – psycholog
 62. mgr Chyc Gazdeczka Katarzyna – język niemiecki
 63. mgr Cichy sylwia – matematyka
 64. mgr Curyło Barbara – język angielski
 65. mgr Dolot Agnieszka – nauczyciel wspomagający
 66. mgr Grajdura Robert – przedmioty ekonomiczne zawodowe
 67. mgr Kawa Katarzyna – język polski
 68. ks. mg. Kęska Marek
 69. mgr Kogut Agnieszka – historia
 70. mgr Matusi – Kapuściak Katarzyna – biologia
 71. mgr Mroczkowski Paweł – wychowanie fizyczne
 72. mgr Witek Łukasz – wychowanie fizyczne
 73. mgr Nowak Piotr – informatyka
 74. mgr Warecka- Łachut Bogusława – język polski