PCK

Wolontariat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej –nadal funkcjonuje.

„Odrobina dobroci człowieka do człowieka jest lepsza niż miłość do całej ludzkości ’’.

Działalność wolontariatu w naszej szkole rozpoczęła się już  w 2003 roku, kiedy to uczniowie wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka podjęli się pomocy przy chorych i cierpiących w Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej . Działalność ta trwa nieprzerwanie do chwili obecnej i w tym roku szkolnym 2016/17 po raz kolejny została przygotowana nowa grupa wolontariuszy – młodych ludzi –chcących pomagać innym. Praca naszej grupy wolontariuszy została poprzedzona szkoleniami prowadzonymi przez Panią dyrektor mgr Urszulę Mróz, Ks. Prałata Józefa Porembę pełniącego tam posługę duszpasterską psychologa pracującego w tej placówce, a także Panią Małgorzatę Ziobro- koordynatora wolontariuszy. W czasie spotkań młodzi ludzi dowiedzieli się, jak należy postępować  z pensjonariuszami, nauczyli się metod zachowania przy chorych, poznali czym jest tolerancja, akceptacja, odpowiedzialność i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Spotkania te uświadomiły im nieuchronność przemijania i odchodzenia. Szkolenia były prowadzone przez trzy kolejne wtorki października i listopada, natomiast 29 listopada 2016 w kaplicy w Hospicjum została odprawiona uroczysta msza święta przez Księdza Prałata Józefa Porembę w intencji chorych i wolontariuszy na którą zostały także zaproszone Dyrekcje poszczególnych szkół.Młodzi ludzie zostali powitani przez Księdza Prałata, który podziękował im jednocześnie za wrażliwość i chęć niesienia pomocy innym. Wolontariusze uważnie wysłuchali słów skierowanych do nich . Trzeba pamiętać- jak usłyszeli, że jeżeli zdecydujecie się pomagać, to powinniście robić to z pełną świadomością i życzliwością. Warto jednak podjąć ten trud i wyzwanie, bo ono uczy systematyczności i odpowiedzialności. Stanowi znak ewangelicznej miłości , która jest bezinteresownym darem samego siebie- darem niesienia pomocy konkretnemu człowiekowi.

Słowa podziękowania zostały również skierowane do Dyrekcji  i poszczególnych nauczycieli, za życzliwość i wszelkie dobro okazywane wielkiemu dziełu.

W czasie Mszy Świętej wolontariusze otrzymali Karty Etyczne Wolontariusza, z których  odczytali słowa przyrzeczenia, potwierdzając tym samym zaangażowanie się w służbę dla dobra potrzebujących. Msza Święta rozpoczęła pracę kolejnej już grupy wolontariuszy w Hospicjum i w Domu Pomocy Społecznej imienia Św. Brata  Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej. Po Mszy Świętej wolontariusze spotkali się  z pensjonariuszami i zaproszonymi gośćmi w świetlicy przy kawie, herbacie i ciasteczku.

Przemyślenia wolontariuszek rozpoczynających pracę w Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej :

„Spotkania w Hospicjum uświadomiły mi, że trzeba pomagać ludziom i nieważne jest to jak wygląda i ile mają lat. Przez spędzone z nimi kilku chwil mogą poczuć się ważni i doceniani.

Nie należy unikać ludzi dlatego, że są chorzy ale wręcz przeciwnie należy okazać im, że nie są sami w tych trudnych chwilach. Cieszę się, że zostałam wolontariuszką . W przeszłości, kiedy moja praca i przebywania z chorymi i samotnymi wywoła uśmiech na ich twarzach, będę zadowolona i szczęśliwa,”

„Zazwyczaj hospicjum uważa się za miejsce ciche i smutne, w którym ludzie odchodzą . Jednak zauważyłam, że w hospicjum panuje pogodna atmosfera. Stworzono tam dom dla pensjonariuszy i chorych, którzy wraz z pracownikami przyjęli nas – wolontariuszy do pracy ze szczerym entuzjazmem i radością . Razem tworzymy wspólnotę. Moje pierwsze wrażenia jako wolontariuszki jest bardzo pozytywne, a co będzie dalej zobaczymy.”

 Nowe wolontariuszki w roku 2016/17 :

Natalia Łabuz
Patrycja Kopeć
Sylwia Bigda
Paulina Burzec
Joanna Wnęk
Anna Marszałek
Patrycja Wójcik
Weronika Toczek
Patrycja Szczepańska
Agnieszka Sobieraj