Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna
23-31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe
15 do 28 luty 2021 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

Wiosenna przerwa świąteczna
1-6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych
30 kwietnia 2021 r.

Egzamin maturalny: po szczegółowe terminy kliknij w link “Terminy Matur”

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.