Zamówienia publiczne

Ogłoszono 02.06.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na Roboty budowlane „Adaptacja pomieszczeń na pracownię gastronomiczną dla technikum gastronomicznego oraz ośrodek egzaminacyjny dla kwalifikacji zawodowych – kucharz”

link do platformy zakupowej – kliknij

Ogłoszono 27.03.2018

W związku z realizacją projektu „Wykwalifikowany europejski specjalista z Dąbrowy Tarnowskiej” finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037017 przesyłamy zapytanie ofertowe na wycenę usługi organizacji programu edukacyjno-kulturowego.

[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2017/08/Zapytanie-ofertowe-program-kulturowy-DT.pdf”]
[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2017/08/Zał.-1-Opis-przedmiotu-zamówienia-program-kulturowy-DT.pdf”]
[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2017/08/Zał.-2-Formularz-ofertowy-program-kulturowy-DT.pdf”]
[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2017/08/Zał.-3-Umowa-organizacja-programu-kulturowego-DT.pdf”]

Ogłoszono 02.10.2017

W związku z realizacją projektu „Wykwalifikowany europejski specjalista z Dąbrowy Tarnowskiej” finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037017 przesyłamy zapytanie ofertowe na usługę współzarządzania działaniami projektowymi.

[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2017/08/Opis-przedmiotu-zamówienia-zał.1.pdf”] [gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2017/08/wzór-oferty-załącznik.2.pdf”] [gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2017/08/wzór-umowy.pdf”] [gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2017/08/Zapytanie-ofertowe.pdf”]

Ogłoszono 07.08.2017 r.

Zapytanie na transport

[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2017/08/1.-Zapytanie-ofertowe_transport_DT.pdf”]

[gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2017/08/Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia-transport_DT.pdf”] [gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2017/08/Załącznik-nr-2-Formularz-ofertowy-transport_DT.pdf”] [gview file=”http://zsp2.miasto.net.pl/wp-content/uploads/2017/08/Załącznik-nr-3-Umowa-wzor-transport_DT.pdf”]