26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Zbliża się dzień zakończenia roku szkolnego oraz okres wakacji, to jest czas wypoczynku i okres zwiększonego ryzyka sięgania po środki odurzające.

Dnia 26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.

Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii. Zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie – około 200 milionów osób używa narkotyków przynajmniej raz w roku, a 25 milionów cierpi z powodu uzależnienia. Corocznie na świecie 200 tysięcy osób umiera z powodu chorób związanych z używaniem narkotyków.

            Ryzyko uzależnienia dotyczy wszystkich narkotyków. Zanim jednak do tego dojdzie, osoby używające narażają siebie i swoich bliskich na szereg negatywnych konsekwencji. Te najpoważniejsze to przypadki zgonów, zatruć lub zakażeń. Według ostatnich badań odnotowano 1027 przypadków zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi (2013 r.),  285 osób zmarło z powodu używania narkotyków (2011r.) , natomiast  44 osoby uległy zakażeniu HIV w efekcie używania narkotyków drogą iniekcji (2013r.). Używanie narkotyków wpływa także negatywnie na codzienne funkcjonowanie – zaburza relacje z rodziną, przyjaciółmi i innymi bliskimi osobami oraz upośledza umiejętności konieczne do zdobywania wykształcenia i zawodu.

Narkomania charakteryzuje się:

  • stałym pragnieniem, potrzebą lub wewnętrznym przymusem zażywania środka odurzającego i chęcią zdobycia go wszystkimi sposobami i za wszelką cenę,
  • tendencją do zwiększania dawki w miarę postępu uzależnienia,
  • psychicznym, a niekiedy fizycznym uzależnieniem,
  • występowaniem zespołu abstynencji w razie nie otrzymania odpowiedniej ilości środka,
  • postępującą szkodliwością skutków dla człowieka i społeczeństwa.

Pamiętaj !

Jeśli uważasz, że Ty, Twój przyjaciel lub ktoś z rodziny ma problem z narkotykami, natychmiast porozmawiaj z zaufaną dorosłą osobą – rodzicem, trenerem lub nauczycielem.

Pamiętaj, że leczenie jest dostępne i bezpłatne, a uzależnienie jest jednostką chorobową,  którą można leczyć.

Leczenie w poradni uzależnień nie wymaga skierowania od lekarza rodzinnego.

Rodzicu pamiętaj!

Nie jesteś bezradny. Jako rodzic masz wiele możliwości aby pomagać i wspierać rozwój swojego dziecka oraz chronić go przed zagrożeniami jakimi są narkotyki.

Chroniąc swoje dziecko przed używkami pamiętaj, że to Wasze relacje mogą je powstrzymać przed spróbowaniem substancji psychoaktywnej, a w efekcie uchronić przed uzależnieniem się.

Dobra komunikacja w rodzinie jest podstawą właściwych relacji. Rozwijanie dobrych umiejętności komunikacyjnych pomaga rodzicom wcześnie zauważyć problemy, wspiera pozytywne zachowania i pozwala być świadomym tego, co dzieje się w życiu ich dzieci.

Czego nie robić w kontakcie z dzieckiem!
Nie bądź sarkastyczny lub negatywny odnośnie zdolności dziecka oraz sposobu dążenia do sukcesu.
Nie porównuj dziecka do rodzeństwa i przyjaciół.
Nie przejmuj się powolnymi postępami dziecka, każdy ma swoje tempo.
Nie skupiaj się na niepowodzeniach dziecka, a na jego sukcesach.

Anonimową, bezpłatną pomoc specjalistów można uzyskać w  antynarkotykowej poradni internetowej działającej pod adresem  www.narkomania.org.pl oraz Ogólnopolskim Telefonie Zaufania 801 199 990.

Więcej informacji na stronach:

–  https://www.gov.pl/web/gis/miedzynarodowy-dzien-zapobiegania-narkomanii

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/uzaleznienia/narkotyki-i-inne-uzywki/

http://www.narkomania.gov.pl/portal

http://www.narkomania.org.pl/

Zespół ds. Promocji Zdrowia