Udział uczniów ZSP 2 w konferencji „Policjanci w służbie historii” IPN

W dniu 15 maja br. uczniowie naszej szkoły z 2 klasy liceum o profilu mundurowym wraz z opiekunem Rafałem Szydłowskim wzięli udział w konferencji organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie. Wykłady są częścią przygotowań do ogólnopolskiego konkursu „P

Policjanci w służbie historii” organizowanym przez IPN oraz Komendę Główną Policji.  Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczypospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę państwa polskiego.

Uczniowie w 2-3-osobowych zespołach pod opieką nauczyciela mają do wykonania 3 zadania:
·odnalezienie w swojej okolicy i opisanie miejsca pamięci związanego z wkładem polskich policjantów w chlubne karty polskiej historii
·nagranie filmu (1,5-3 min) prezentującego sylwetkę policjanta związanego z tym miejscem pamięci, którego postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom
·zorganizowanie „żywej lekcji historii” dla swoich rówieśników lub uczniów młodszych, prezentującej historię tego miejsca oraz sylwetkę policjanta

Szczególne podziękowania kierujemy do KPP w Dąbrowie Tarnowskiej za zorganizowanie transportu na tę konferencję.