ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

„ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA”, który corocznie przypada na trzeci czwartek listopada w tym roku obchodzimy 15 listopada.

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zabiegają o powietrze wolne od dymu tytoniowego. Szkoła jest miejscem, w którym palenie papierosów jest zakazane literą prawa gdyż jest to instytucja użytku publicznego. Przez podejmowane działania staramy się podnosić świadomość naszej młodzieży. Zwracamy uwagę uczniów, że palenie tradycyjnych papierosów i e – papierosów niczym się od siebie nie różni. Palący i osoby w otoczeniu wdychają tą samą wyniszczającą organizm substancję. Paląc, zapraszamy do naszego organizmu cichego zabójcę, który podstępnie uzależniając uszkadza górne i dolne drogi oddechowe. W częstych przypadkach prowadzi to do rozwoju nowotworów.  W czasie lekcji podliczamy korzyści płynące z niepalenia:

– jesteśmy bogatsi w zdrowie i tlen,

– znacznie obniżamy ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe,

– nie marnujemy pieniędzy, które można przeznaczyć na sport, kulturę albo po prostu zaoszczędzić.

Nie ma argumentu przemawiającego za paleniem zwłaszcza w młodym wieku.

W ramach „ ŚWIATOWEGO DNIA RZUCANIA PALENIA” podjęliśmy następujące działania:

  1. Młodzież miała możliwość zapoznania się z negatywnymi skutkami palenia dzięki ilustracjom na szkolnej gazetce.
  2. Konsultacje z higienistką szkolną nt. szkodliwości palenia.
  3. Pokaz profilaktycznych spotów i prezentacji w czasie długich przerw na szkolnym korytarzu.
  4. Test sprawdzający poziom na temat szkodliwości palenia papierosów i e – papierosów.