Młody Asyż – Oblicza Dialogu

Młody Asyż – Oblicza Dialogu – to projekt edukacyjno-wychowawczy, do realizacji którego przystąpili uczniowie klasy I Th w roku szkolnym 2018/2019, odpowiadając na zaproszenie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. VI edycja tego projektu realizowana jest pod hasłem „Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach.” Podczas realizacji tego projektu mamy nadzieję wzbogacić wiedzę, umiejętności współpracy w zespole, a także uczyć się tolerancji dla innych kultur i religii.