12 sierpnia Międzynarodowy Dzień Młodzieży

Historia

Święto zostało ustanowione 17 grudnia 1999 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży. Obchody święta są inicjatywą należącą do Światowego Programu Działań na Rzecz Młodzieży (ang. World Programme of Action for Youth). W ramach corocznych (od 2000 roku) obchodów Międzynarodowego Dnia Młodzieży odbywają się konferencje, dyskusje, spotkania z przedstawicielami władz, warsztaty, przedsięwzięcia artystyczne i charytatywne. Celem święta jest uaktywnienie młodzieży, zachęcenie jej do działań na rzecz rówieśników i społeczności lokalnej, wymiana poglądów, przedstawianie władzom pomysłów i sugestii dotyczących rozwiązywania kwestii dotyczących młodzieży w danym kraju.

Admiration

12 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Z tej okazji pragniemy złożyć młodemu pokoleniu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha i spełnienia marzeń.

Niech wasz zapał i motywacja zmieniają nasz świat na lepsze. Podążajcie za ideałami i stawiajcie sobie ambitne cele. To wy w przyszłości będziecie kształtować naszą rzeczywistość, niech więc wasze wybory płyną zawsze prosto z serca.

Bądźcie radością i nadzieją tego świata.  

                                   Dyrekcja, nauczyciele oraz biblioteka szkolna