Informacja o rozpoczęciu naboru na bezpłatne kursy

Informacja o rozpoczęciu naboru na bezpłatne kursy w ramach projektu
„Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych” w roku szkolnym 2020/2021

Wnioski, wymagane w celu przeprowadzenia rekrutacji pobierać można w pokoju 102 

Oferta kursów

 1. Język angielski zawodowy ( pozalekcyjny) –  realizowany w Zespole Szkół  im. K. K Baczyńskiego – ilość godzin 30, liczba miejsc 15
 2. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu ( A.18, A.22, A.30, A.31, A.32, A. 35, A.36, T.12). Zajęcia  zrealizowane Zespole Szkół im. K. K Baczyńskiego,  10 godzin , liczba miejsc 10
 3. Zajęcia z TIK –  Techniki Informacyjno – komunikacyjne; 30 godzinny kurs dla grupy 15 uczniów w  Zespole Szkół im. K. K Baczyńskiego
 4. Kurs z Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego; 30 godzinny kurs dla grupy 15 uczniów, realizowany w Zespole Szkół im. K. K Baczyńskiego
 5. Kurs obsługi kas fiskalnych i fakturowania –30 godzinny kurs dla grupy 15 uczniów, realizowany w Zespole Szkół im. K. K Baczyńskiego
 6. Kurs Uprawnienia Elektryczno Energetyczne –  kurs realizowany w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji zawodowych w Szczucinie
 7. Kurs kierowców wózków widłowych z wymianą butli gazowej  – kurs realizowany w Powiatowym Centrum Edukacji i  Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
 8. Kurs spawania metodą TIG – kurs realizowany w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
 9. Kurs spawanie metoda MAG – kurs realizowany w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
 10. Kurs spawanie łukowe – elektrodą otuloną – kurs realizowany w Powiatowym Centrum Edukacji i  Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
 11. Kus księgowe programy komputerowe  – do kursu obejmującego 50 godzin przystąpi 15 uczniów, realizowany w  Zespole Szkół im. K. K Baczyńskiego
 12.  Kurs obsługi programów graficznych – kurs realizowany w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
 13. Kurs AUTOCAD – kurs realizowany w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

WAŻNE:

Na kurs spawania, obsługi wózków widłowych oraz uprawnień elektryczno  – energetycznych rekrutowani będą uczniowie, którzy ukończyli 18 r.ż

ROZPOCZĘCIE  REKRUTACJI

NA  KURSY  W  RAMACH  PROJEKTU

„POWIATOWE  CENTRUM KOMPETENCJI  ZAWODOWYCH”

WNIOSKI I SZCZEGÓŁOWE INFORMAJCE W P. 102