Rekrutacja do projektu Erasmus+

Mamy przyjemność ogłosić początek rekrutacji do projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000020245, realizowany przez Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096073. W jego ramach 36 uczniów z zawodów Technik Ekonomista, Technik Informatyk oraz Technik Logistyk wyjadą do Włoch, aby realizować tam 80-godzinny program praktyk zawodowych oraz program edukacyjno-kulturowy.

 Głównym celem projektu jest wzrost mobilności i konkurencyjności na rynku pracy uczestników projektu oraz poprawa jakości kształcenia w naszej szkole. W ramach projektu sformułowano również dodatkowe cele szczegółowe:

 • poprawa znajomości języków obcych wśród uczestników (zwłaszcza podniesienie kompetencji językowych w obszarach związanych z pracą: terminów specjalistycznych, kontaktu z klientem i pracy w międzynarodowym zespole),
 • podniesienie renomy szkoły oraz wzbogacenie jej oferty kształcenia o możliwość wyjazdu na zagraniczną mobilność,
 • poszerzenie wiedzy uczestników o Grecji, jej kulturze, tradycji, zwiększenie ich otwartości i tolerancji,
 • zdobycie przez szkołę doświadczeń niezbędnych do realizacji kolejnych projektów europejskich,
 • zwiększenie samodzielności uczniów poprzez poszerzenie edukacji szkolnej
  o doświadczenie pracy w nowych środowiskach zawodowych,
 • wyrównanie szans uczniów szkoły (z niewielkiej miejscowości) w dostępie do międzynarodowego doświadczenia edukacyjnego wysokiej jakości.

Wszelkie szczegóły związane z rekrutacją można znaleźć w załączonym poniżej Regulaminie Rekrutacji lub u koordynatorów projektu, Pana Adriana Janasa i Pawła Łacha. Formularze rekrutacyjne są dostępne w Sekretariacie Szkoły i w załączniku poniżej.

Wstępny harmonogram rekrutacji:

 • Akcja Informacyjna: 16 – 21 marca 2022 roku
 • Przyjmowanie zgłoszeń uczestników: 21marca – 1 kwietnia 2022 roku
 • Rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego: 4 kwietnia 2022 roku
 • Procedura odwoławcza: 4 – 7 kwietnia 2022 roku
 • Ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji: 7 kwietnia 2022 roku