Dzień Edukacji Narodowej 2022 r.

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej –
święto wszystkich pracowników oświaty. Dyrektor szkoły Robert Pantera
przypomniał w kilku słowach historię powstania
Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym w świecie ministerstwem
oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania w innych państwach. Na
wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powołał ją 14 października 1773
r. Sejm Rozbiorowy. Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 r. w miejsce
obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.

Dyrektor złożył podziękowania za wysiłek i trud włożony w proces nauczania i
wychowania pracownikom naszej szkoły, dyrekcji, kierownikowi szkolenia
praktycznego, nauczycielom i wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi,
pracownikom biblioteki szkolnej, pedagogowi szkolnemu, przedstawicielowi Związków
Zawodowych „Solidarność”, przedstawicielowi Związku Nauczycielstwa Polskiego
oraz Przewodniczącemu Rady Rodziców.

Podziękowania za wsparcie naszych inicjatyw skierował również do Radnych
Powiatu oraz do Zarządu Powiatu Lesława Wieczorka Starosty Dąbrowskiego,
Krzysztofa Bryka Wicestarosty Dąbrowskiego oraz do Marioli Smolorz Naczelnika
Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia.