Zakończenie projektu pn. „Remont instalacji elektrycznej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej”

Projekt pn. „Remont instalacji elektrycznej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej” w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Okres realizacji projekt: 01.03.2023 r. – 30.06.2023 r.

Projekt obejmuje remont instalacji elektrycznej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej począwszy od przyłącza głównego, po wymianę okablowania w 9 pokojach, kuchni, korytarzu i doprowadzenie kabli do łazienek. Dodatkowo obejmuje:

– rozbudowę sieci LAN poprzez doprowadzenie do każdego pokoju gniazdka RJ45 w celu poprawy zamieszkującym w Schronisku uchodźcom z Ukrainy dostępu do Internetu, co poprawi ich możliwości związane z poszukiwaniem pracy, czy też samej pracy zdalnej, umożliwi im udział w szkoleniach online oraz zapewni lepszy kontakt z rodziną i znajomymi mieszkającymi nie tylko w Polsce, ale i na Ukrainie;

– wymianę oświetlenia na lampy LED co w znacznym stopniu obniży koszty energii elektrycznej;

– przeprowadzenie kabla siłowego do kuchni  co umożliwi podpięcie płyty indukcyjnej, która jest bezpieczniejsza od kuchenek gazowych i bardziej funkcjonalna;

– wymianę tablic wyjść ewakuacyjnych na nowe podświetlane oznaczenia dróg ewakuacyjnych spełniające współczesne wymagania w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Schroniska.

Wartość projektu: 69 700,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000,00 zł