31 edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK

Zespół do spraw promocji zdrowia w naszej szkole  pragnie poinformować młodzież szkolną o możliwości udziału w OLIMPIADZIE ZDROWIA zorganizowanej przez sieć handlową BIEDRONKA.

Olimpiada Zdrowia PCK to konkurs, którego celem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie i środowisko naturalne.

Dzięki Olimpiadzie młodzi ludzie mogą nie tylko wykazać się wiedzą na temat szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, ale także wprowadzać modelowe działania w swojej lokalnej społeczności. Dodatkowo wykształcamy w uczestnikach umiejętność mobilizacji lokalnych środowisk na rzecz ważnych społecznie celów. Założenia Olimpiady wpisują się w cel nr 3 Agendy ONZ 2030 – „Dobre zdrowie, jakość życia”.

Olimpiada Zdrowia PCK to czteroetapowy konkurs dla liderów zdrowia. Składa się z etapów: szkolnego, rejonowego/strefowego, okręgowego oraz ogólnopolskiego finału.

Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy, obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania żywności i surowców.

Dodatkowo każdy z uczestników Olimpiady przeprowadza w swojej lokalnej społeczności akcję prozdrowotną – promującą zdrowy styl życia, która jest oceniana podczas etapu okręgowego Olimpiady, a następnie efekty prezentowane i oceniane są podczas finału.

Podczas Olimpiady sprawdzana jest wiedza i umiejętności uczestników z zakresu istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zasad zdrowego stylu życia, a w szczególności:

1)   zasad higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy ustnej;

2)   zasad zdrowego żywienia;

3)   znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka;

4)   prawidłowego rozkładu dnia ucznia i odpowiednich form wypoczynku;

5)   problematyki ochrony środowiska naturalnego;

6)   profilaktyki uzależnień (od nikotyny, alkoholu i narkotyków);

7)   zapobiegania chorobom zakaźnym (szczególnie HIV/AIDS) i cywilizacyjnym;

8)   dbania o środowisko naturalne;

9)   zasad przeciwdziałania marnowaniu żywności i surowców;

10)   podstawowych wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim.

Zasady organizacji etapu szkolnego Olimpiady

1.  Podczas etapu szkolnego zadaniem uczestników jest rozwiązanie testu online na stronie Olimpiady, składającego się z 40 pytań testowych (zarówno z jedną poprawną odpowiedzią, wieloma poprawnymi odpowiedziami, jak i pytań o charakterze „prawda-fałsz”). Na wykonanie testu przeznacza się 40 minut.

2.      Po przeprowadzeniu etapu szkolnego, jednak nie później niż 3 stycznia 2024 roku, Koordynator Olimpiady po zalogowaniu się na stronie Olimpiady uzyska informacje

o liczbie zdobytych punktów przez poszczególnych uczestników Olimpiady ze Szkoły

i osobie, która została zakwalifikowana do etapu rejonowego.

3.  Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyska taką samą, najwyższą liczbę punktów Koordynator przeprowadza dogrywkę i przekazuje informacje o osobie, która uzyskała największa liczbę punktów poprzez stronę Olimpiady.

4.       Do etapu rejonowego Olimpiady zostaje zakwalifikowany uczestnik z największą liczbą punktów.

Partnerami KONKURSU SĄ:

– Partner Główny: Biedronka to największa sieć detaliczna w Polsce mająca około 3400 sklepów zlokalizowanych w ponad 1100 miejscowościach, druga co do wielkości polska firma i największy pracodawca w naszym kraju. Sklepy sieci codziennie odwiedza ponad 4 mln klientów, którzy przychodzą do nich po wysokiej jakości produkty w przystępnych cenach.

Patronaty Honorowe: Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Uniwersytet Opolski.

Pomoce naukowe do pobrania i podpowiedzi, gdzie szukać odpowiedzi i materiałów, aby się przygotować do Olimpiady Zdrowia PCK:

Literatura:

◆ Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – konspekt dla nauczycieli, A. Dziura, K. Falkiewicz-Kujawa, M. Girtler, V. Stanley-Kałuża, Warszawa 2022.

◆ Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie, M. Jarosz, E. Rychlik, K. Stoś, J. Charzewska (red.), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 2020.

◆ Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, J. Gawęcki (red.), tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.

◆ Żywienie człowieka zdrowego i chorego, M. Grzymisławski, M. Moszak (red.), tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.

◆ Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, B. Przygoda, H. Kunachowicz, I. Nadolna, K. Iwanow, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019.

◆ Tabele składu i wartości odżywczej żywności pod redakcją H. Kunachowicz, B. Przygoda, I. Nadolna, K. Iwanow, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018.

◆ Dietoterapia, D. Głąbska, L. Kozłowska, E. Lange, D. Włodarek, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022.

◆ Współczesna dietoterapia, E. Lange, D. Włodarek, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2022.

◆ Jak czytać etykiety? Produkty spożywcze, kosmetyki, chemia gospodarcza, K. Fedko, J. Markowska, wydawnictwo SBM, Warszawa 2021.

◆ Zdrowa dieta przyszłej mamy, A. Dziura, M. Girtler, K. Falkiewicz, V. Stanley-Kałuża, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.

 Strony internetowe:

◆ https://ncez.pzh.gov.pl/

◆ https://ncez.pzh.gov.pl/e-booki/

◆ https://www.gov.pl/web/psse-wrzesnia/piramida-zdrowego-zywienia-dla-dzieci

◆https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:PL:PDF

Zgłoszenia należy kierować do koordynatora Zespołu ds. Promocji Zdrowia pani Hanny Jamka do 30 listopada 2023 r.    

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY ZDROWIA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA z Biedronką

Dostępny na  https://olimpiadazdrowiapck.pl/regulamin-olimpiady-zdrowia/