Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie o Patronie Szkoły

Z okazji zbliżającej się 103. rocznicy urodzin Patrona Szkoły Biblioteka Szkolna organizuje konkurs wiedzy pt.: „Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”.

CELE KONKURSU:

  • popularyzacja twórczości i biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
  • pogłębianie wiedzy historycznej i rozwijanie zainteresowań uczniów historią Polski i jej stolicy – Warszawy,
  • propagowanie postaw patriotycznych.

ZASADY KONKURSU:

1. Uczestników konkursu obowiązuje znajomość biografii i twórczości K.K. Baczyńskiego.

2. Wiadomości o poecie można znaleźć:

– w książce „Nasza szkoła, nasze dzieje…” p. Bożeny Nadolskiej-Walus,

– w Wikipedii https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kamil_Baczy%C5%84ski,

– na stronie Culture.pl https://culture.pl/pl/tworca/krzysztof-kamil-baczynski.

3. Ponadto prosimy o zapoznanie się z problematyką podanych wierszy:

– ,,Niebo złote ci otworzę…”,

– ,,Z głową na karabinie”,

– ,,Elegia o… [chłopcu polskim]”,

– ,,Pokolenie”,

– „Ten czas”,

– ,,[Byłeś jak wielkie, stare drzewo…]”,

– „Biała magia”

4. Pytania konkursowe będą zawierały treści zawarte tylko w podanych źródłach.

FORMA KONKURSU:

1. Konkurs będzie miał formę testu pisemnego rozwiązywanego indywidualnie.

2. Pytania dotyczyć będą biografii i twórczości poety.

3. Test będzie zawierać pytania otwarte i zamknięte.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres e-mail biblioteka.zsdt@gmail.com wpisując w treści maila imię, nazwisko i klasę lub osobiście w bibliotece szkolnej do środy 17 stycznia 2024 r.

Konkurs odbędzie się w piątek 19 stycznia 2024 r. o godz. 10.40, s. 178.

Ogłoszenie wyników nastąpi 22 stycznia 2024 r. na stronie szkoły i profilu szkolnym Facebook ZS Baczyński Dąbrowa Tarnowska.

Uczestnicy zostaną nagrodzeni punktami dodatnimi, a dla zwycięzców przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody książkowe!

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie!

Organizatorzy:
mgr Małgorzata Zielińska
mgr Agata Hajdas