4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem

Zespół ds. Promocji Zdrowia chciałby poinformować całą społeczność szkolną, iż 4 lutego obchodzimy XXIV Światowy Dzień Walki z Rakiem 2024 (World Cancer Day).

Święto zostało ustanowione w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu.

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce powodując w 2019 roku 25,7% zgonów mężczyzn i 23,2% zgonów kobiet. Choroby nowotworowe, to istotny problem zdrowotny przede wszystkim u osób w młodym i średnim wieku (25–64 lat). Zjawisko to jest szczególnie widoczne w populacji kobiet, w której od kilku lat nowotwory są najczęstszą przyczyną zgonów przed 65 rokiem życia, stanowiąc 31,7% zgonów młodych i 46,8% zgonów kobiet w średnim wieku.

Światowy Dzień Walki z Rakiem jest doskonałą okazją do przypomnienia, jak ważna w zapobieganiu chorobom nowotworowym jest profilaktyka.

Pod pojęciem profilaktyka raka rozróżniamy trzy obszary związane z ochroną przed nowotworami – profilaktykę pierwotną, wtórną oraz prewencję trzeciorzędową. Zdaniem ekspertów najważniejszą rolę w zapobieganiu chorobie nowotworowej odgrywa profilaktyka pierwotna, której celem jest podejmowanie kompleksowych działań u osób zdrowych. Tak rozumiana profilaktyka raka ma na celu zapobieganie zachorowaniu na nowotwór złośliwy, a w efekcie obniżenie liczby zgonów.

Do podstawowych narzędzi pierwotnej prewencji nowotworów należą upowszechnianie wiedzy dotyczącej onkologii, promocja tzw. czujności onkologicznej oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa.

W 1987 roku po raz pierwszy opublikowano Europejski Kodeks Walki z Rakiem, który stanowi kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki raka. Główne przesłanie Kodeksu brzmi:

Prowadząc zdrowy tryb życia, można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów złośliwych.

Każdy może zachorować na raka, jednak połowy zachorowań na nowotwory można uniknąć dzięki stosowaniu się do wskazówek zawartych w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. Stosunkowo łatwo wprowadzić je w życie.

Zacznij już teraz!

Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem możemy wyrazić symbolicznie swoją solidarność z pacjentami onkologicznymi, ale również zadbać o swoje zdrowie i zwiększyć świadomość dotyczącą objawów, diagnostyki i leczenia onkologicznego.

ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM

 • Nie pal.
 • Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego.
 • Utrzymuj prawidłową masę ciała.
 • Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu.
 • Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia.
 • Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz jego spożycie.
 • Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.
 • Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy.
 • Uważaj na wysoki poziom radonu w otoczeniu.
 • Karm piersią. Unikaj hormonalnej terapii zastępczej.
 • Zaszczep dziecko przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV.
 • Bierz udział w badaniach przesiewowych w celu wczesnego wykrywania raka jelita grubego, raka piersi i raka szyjki macicy!

Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć! Dlatego przestrzegajmy zaleceń Kodeksu Walki z Rakiem i regularnie wykonujmy wszystkie badania profilaktyczne.

Zespół ds. Promocji Zdrowia