II Powiatowe Targi Edukacyjne

7 lutego 2024 roku w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się II Powiatowe Targi Edukacyjne dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej wraz ze szkołami ponadpodstawowymi z powiatu dąbrowskiego.

Przedsięwzięcie miało na celu przedstawienie bogatej oferty edukacyjnej szkół, a tym samym ułatwienie młodzieży wyboru kolejnego etapu nauki. Na stoiskach można było zapoznać się z propozycjami każdej z placówek oświatowych i możliwościami rozwoju w poszczególnych zawodach.

Wydarzenie otworzył Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Obecni byli również Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech, Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, Przewodnicząca Powiatu Dąbrowskiego dr Marta Chrabąszcz, Członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Andrzej Giza, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski oraz dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Po uroczystym powitaniu młodzież mogła zapoznać się z krótką prezentacją szkół zawartą w prelekcji filmowej. W Targach wzięło udział około 400 dzieci klas ósmych wraz z opiekunami.

Nasza szkoła zaprezentowała bogatą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2024/2025. Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali prezentację kierunków kształcenia:
– technik ekonomista,
– technik handlowiec,
– technik informatyk,
– technik logistyk,
– technik hotelarstwa,
– technik żywienia i usług gastronomicznych,
– liceum ogólnokształcące,
– Szkoła Branżowa I stopnia.

Ponadto można było posłuchać występu Szkolnego Zespołu Muzycznego, spróbować pysznych gofrów, a także porozmawiać o atmosferze oraz możliwościach rozwoju swoich zainteresowań w naszej szkole.