Turniej Paintball o puchar Dyrektora ZSP 2 w Dąbrowie Tarnowskiej 

W dniu 9 grudnia 2016r. na hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się „Turniej Paintball o puchar Dyrektora ZSP 2”. Turnieje tego typu szkoła organizuje już od 7 lat. Głównym celem turnieju była integracja środowiska szkolnego powiatu dąbrowskiego, wpojenie zasad „fair play”, rozwijanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole oraz podstaw bezpiecznego obchodzenia się z bronią.  
W imprezie wzięło udział ponad 80 uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dąbrowskiego: Gimnazjum Nr 3 w Gruszowie Wielkim, Gimnazjum Nr 1 i 2 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  2 w Dąbrowie Tarnowskiej. 
Uczniowie rywalizowali ze sobą w 3 osobowych drużynach tocząc po 3 boje w 3 potyczkach w  systemie pucharowym. Po zaciętej walce w duchu „Fair Play” wyłonieni zostali zwycięzcy 2 kategorii: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Zwycięzcami jednak byli wszyscy uczestnicy turnieju zyskując nowe doświadczenia i umiejętności. Można odważnie powiedzieć, że jest to grupa młodzieży stanowczo opowiadająca się za zdrowym sportowym stylem życia.

W Przerwie zmagań uczestnicy mogli posłuchać wykładu na temat „Jak dostać się do służby w wojsku” prowadzonego przez przedstawicieli WKU Tarnów Panią Dorotę Nicze oraz mł. chor. Mirosława Augustyna. Na turniej przybył również szer. Adrian Babuśka z 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. Drugi wykład poprowadził starszy asp Paweł Kantor KPP. Podczas wykładu uczestnicy mogli na własne oczy ujrzeć broń obecnie stosowaną w policji. Nakreślone zostały również podstawy bezpiecznego poruszania się z bronią.

Impreza ta nie odbyłaby się bez zaangażowania wielu osób.  Podziękowania kierujemy do dyrektorów poszczególnych szkół za umożliwienie młodzieży udziału w nowym typie współzawodnictwa, opiekunów pani Renacie Wronie, Wojciechowi Janińskiemu oraz Jerzemu Dąbrowie. Serdeczne podziękowania należą się również wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego ZSP 2, be których pomocy ta impreza nie byłaby możliwa.

 Serdeczne podziękowania kieruję również do sponsorów: firmie Ziarneks, Mlektar, hurtowni odżywek Fitness Forma.
 

Koordynator Turnieju
Rafał Szydłowski