SPOTKANIE NA TEMAT UZALEŻNIEŃ

Mając na uwadze potrzebę promocji i kształtowania postaw trzeźwościowych oraz abstynenckich, jak również objęcia troską osób dotkniętych różnego rodzaju uzależnieniami w dniu 9 marca 2017 odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,  z Dyrektorem Wydziału DUSZPASTERSTWA TRZEŹWOŚCI I OSÓB UZALEŻNIONYCH przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ks. Zbigniewem Guzym. Na spotkaniu obecny był również Pan Wojciech Sterkowiec prowadzący między innym Krucjatę Wyzwolenia Człowieka przy parafii Szczucin. Krucjata Wyzwolenia Człowieka służy krzewieniu postaw trzeźwościowych i abstynenckich. Trafiają do niej także osoby, które nieraz doświadczyły tego zniewolenia i cierpienia z powodu własnego uzależnienia czy też uzależnienia swoich bliskich. Spotkanie zostało zorganizowane przez Szkolne Koło Trzeźwościowe. W spotkaniu brało udział ponad 100 uczniów naszej szkoły.

Siedzibą Wydziału jest Biuro przy Placu Katedralnym 6 w Tarnowie, czynne przez wszystkie dni tygodnia (z wyjątkiem niedziel i świąt) w następujących godzinach: poniedziałek – czwartek 16.00-18.00, piątek-sobota 8.30-10.30. Kontakt z Wydziałem w godzinach otwarcia Biura pod numerem telefonu: 014-656-07-18(19); e-mail: trzezwosc@diecezja.tarnow.pl. Biuro Wydziału jest również Poradnią dla potrzebujących. Dyrektorem Wydziału mianowany został ks. mgr Zbigniew Guzy (Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości, Duszpasterz Młodzieży Zagubionej, Zagrożonej Patologiami i Specjalnej Troski).

KILKA SŁÓW O WSPÓLNOCIE CENACOLO

W lipcu 1983 roku, dzięki łasce Ducha Świętego oraz intuicji pewnej zakonnicy, siostry Elwiry Petrozzi, narodziła się Wspólnota Cenacolo. Była to czuła odpowiedź Boga Ojca na krzyk wielu zdesperowanych, i zagubionych młodych narkomanów i nie tylko, szukających prawdziwej radości i sensu życia. Z udziałem wolontariuszy i rodzin, którzy całkowicie darmowo poświęcili swój czas służbie, wyrosło Dzieło znane w Kościele jako Stowarzyszenie Wiernych Świeckich. W ciągu przemijających lat powstało wiele domów Wspólnoty: obecnie istnieją 56 we Włoszech i na świecie. Matka Elwira od wielu lat jest rozpoznawana jako “siostra od narkomanów”. Urodziła się 21 stycznia 1937 roku w miejscowości Sora na południu Włoch. Lubi określać się, jako „córka ubogich ludzi”. Podczas II wojny światowej razem ze swoją ubogą rodziną przenosi się do Alessandrii, w której dzielą trud i ubóstwo powojennej rzeczywistości. W domu staję się „służącą” wszystkich. Mając 19 lat wstępuje do Zgromadzenia Sióstr gdzie z Rity Agnese staje się siostrą Elvirą. W połowie lat 70 odczuwa “wewnętrzny ogień, zapał”, aby oddać swoje życie młodym i zagubionym ludziom, których przez te lata widziała. Po długim i cierpliwym oczekiwaniu, 16 lipca 1983 roku, w miejscowości Saluzzo zakłada Wspólnotę Cenacolo, która nie jest tylko dziełem socjalnym czy domem pomocy, lecz przede wszystkim „rodziną” zbudowaną na wierze, gdzie zagubiony człowiek może odnaleźć miłość, która przyjmuje go w wolności, pomaga uzdrowić rany. We wspólnocie spotyka miłość, która wymaga, ale jednocześnie uczy odkrywać piękno prawdziwego życia. Siostra Elwira zaskakuje wszystkich poruszaniem tematów trudnych. Twierdzi, że większość dorosłych nie potrafi nawiązać kontaktu ze swoimi dziećmi, Rodzice nie rozmawiają z nimi, nie opowiadają im historii chociażby jak się poznali, jak pokonywali trudności. A miłość rozwija się przez gesty, słowa i pamięć. Dzieci patrzą na to i z czasem widzą, że narkotykiem ojca jest praca, a matki – smutek. I wtedy opuszczają dom. Narkoman nie rodzi się uzależniony, tylko się nim staje.

 15 kwietnia to Światowy Dzień Trzeźwości. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, aby przynajmniej na ten jeden dzień zrezygnować z tradycyjnej lampki wina, małego piwa czy libacji. Dlaczego to takie istotne? Otóż dlatego, że alkoholizm jest jedną z popularniejszych uzależnień, jakie trawi ludzi od wieków, a także głównym źródłem patologii społecznych, przemocy, przestępstw na tle seksualnym. W Polsce ponad milion osób przyznaje się do uzależnienia od alkoholu. Dlatego 15 kwietnia spróbujmy być trzeźwi, dla samych siebie, zmierzmy się ze swoim piciem i sprawdźmy, czy potrafimy jeszcze odmówić sobie drinka.

 PLAN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA TRZEŹWOŚCIOWEGO na rok 2017

Cele i założenia :

-propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia ,

-rozwój i integracja młodzieżowych działań trzeźwościowych,

-propagowanie wśród młodzieży i dorosłych idei trzeźwościowych i abstynenckich,

-rozwój wśród młodzieży zainteresowań turystyczno-krajoznawczych,

-propagowanie tradycji i historii okolic,

-współpraca z środowiskiem lokalnym,

-współpraca z organizacjami działającymi zagrożeń na rzecz trzeźwości,

-wzbudzenie świadomość,

-ukazanie domu rodzinnego jako zdrowej i silnej jednostki zdolnej przeciwstawić się nałogom,

-przestrzeganie przed pułapkami uzależnień,

-zachęcanie młodzieży szkolnej do organizowania  różnych imprez młodzieżowych z całkowitym wyeliminowaniem napojów alkoholowych,

-przygotowanie i

wygłaszanie prelekcji na temat tragicznych skutków alkoholizmu,

-ukazanie, że istnieją w życiu wartości tj.: altruizm, szlachetność, godność, sprawiedliwość, odwaga, szacunek,

Założenia do realizacji:

-Szkoły profilaktyki,

-Rajdy trzeźwościowe,

-Warsztaty dotyczące problematyki uzależnień oraz rodzajów programów terapeutycznych,

-Spotkania z przedstawicielami organizacji,

-Prelekcje pod hasłem    „Zdrowy, Świadomy-Wolny”

-Dyskusje na temat „Jak rozmawiać o narkotykach”, Drabina uzależnień”,

-kolportaż ulotek, rozmowy indywidualne i grupowe, na temat zagrożeń

-Happeningi trzeźwości.

Skład  Szkolnego Koła Trzeźwościowego:

1. Agnieszka Sobieraj

2.Patrycja Bator

3.Monika Klimaj

4. Łucja Ząbek

5.Natalia Łabuz

6.Kamil Smoła

7.Klaudia  Tobiasz

W działalnościach profilaktyki i resocjalizacji bierze udział młodzież z naszej szkoły . Dzięki tym działaniom chcemy wykreować licznych  liderów  trzeźwościowych, którzy poprzez kontakty z innymi młodymi ludźmi przyczynią się do szerzenia tych szlachetnych idei. Każde działanie ma na uwadze wywołanie skutków w postaci zachowań prozdrowotnych i prorodzinnych.

 

Opiekun : Maria Borek