Sprawozdanie z przebiegu i realizacji XVI Szkolnych Dni Regionalnych

 

W dniach od 3 XII – 7 XII 2018r. w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im. K.K. Baczyńskiego odbyła się XVI edycja Szkolnych Dni Regionalnych.

    W ramach obchodów tej edycji zorganizowano:

Pierwszego dnia, tj.: 3 XII 2018r.:

  • wystawę obrazów pana Mariusza Jurczyka,
  • spotkanie z artystą,
  • wystawę obrazów o tematyce niepodległościowej pana Krzysztofa Kawy,
  • wystawę kartek i bombek świątecznych oraz stroików wykonanych przez uczniów naszej szkoły.

Kolejnego dnia, tj. 4 XII 2018r. młodzież wraz z nauczycielami uczestniczyła w bardzo ciekawych wykładach. Pierwszy wykład przeprowadził pan dr Andrzej Skowron pt.: „Medycyna ludowa i konwencjonalna wśród mieszkańców wsi Powiśla Dąbrowskiego w czasach autonomicznych 1867-1914”. Następnie odbył się interesujący wykład pana mgr. Włodzimierza Piaseckiego nt.: „Zasłużeni dla niepodległej”.

W dniu 5 XII 2018r. w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną odbyła się lekcja o tematyce regionalnej wraz z prezentacją, przeprowadzona przez panią mgr Agatę Obarę-Gierę. Lekcję połączono z warsztatami, na których uczniowie i obecni nauczyciele wykonywali różnymi technikami kwiaty.

W czwartym dniu, tj. 6 XII 2018r. w ramach cyklu spotkań pt. „Bohater miesiąca” młodzież oraz pracownicy szkoły wysłuchali przez radiowęzeł ciekawej audycji pani mgr E. Czosnyki o św. Mikołaju. W Bibliotece Szkolnej zorganizowano spotkanie z panią mgr Moniką Dojką, która zaprezentowała swą twórczość, tak poetycką jak i prozodyczną. Czytała również fragmenty dzieł Dana Browna oraz Isaaca Bashevisa Singera. Jednocześnie, zebrani słuchacze gościli się przy stole zastawionym regionalnymi potrawami. Gośćmi spotkania byli: pan Dyrektor mgr Robert Pantera, pani Dyrektor mgr Urszula Banaś, nauczyciele oraz emeryci.

W piątek 7 XII 2018r. podsumowano XVI edycję Szkolnych Dni Regionalnych. Rozstrzygnięto konkurs na kartkę, bombkę i stroik świąteczny.

W obchodach tej edycji udział wzięła większość klas ZSP Nr2 oraz nauczyciele, pracownicy, a także emeryci. Wystawy, spotkania, warsztaty i konkursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. We wszystkich spotkaniach uczestniczył pan Dyrektor mgr Robert Pantera oraz pani Dyrektor mgr Urszula Banaś, nadzorując realizację Programu Regionalnego i promowania „Naszej Małej Ojczyzny”.

Organizatorzy:                                                                          Współorganizatorzy:

mgr Małgorzata Zielińska                                                      dr Andrzej Skowron

mgr Monika Dojka                                                                     Spółdzielnia Uczniowska wraz z opiekunem

mgr Włodzimierz Piasecki                                                     mgr inż. Krystyną Wątrobą

mgr Agata Hajdas

mgr Joanna Myca

Dziękujemy również za pomoc w zorganizowaniu XVI Szkolnych Dni Regionalnych:

pani dyrektor mgr Urszuli Banaś, pani mgr Zofii Rzepeckiej,  pani mgr Bożenie  Nadolskiej-Walus, pani mgr inż. Marii Skowron, pani mgr Zofii Latoś.

https://www.facebook.com/pg/Zsp-Baczyński-Dąbrowa-Tarnowska-1543609715969571/photos/?tab=album&album_id=2137452336585303