„Wspólnie poznajemy perły kultur Powiśla Dąbrowskiego i Podola”

10 września w Zespole Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczął się projekt wymiany młodzieży polsko-ukraińskiej finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.

Pierwszy dzień upłynął nam na wzajemnym poznaniu się. Młodzież z Narodowego Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim im. Iwana Ohijenka została przywitana w naszej szkole przez Dyrektora Pana Roberta Panterę, Posła Rzeczpospolitej Polskiej Pana Wiesława Krajewskiego oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Panią Mariolę Smolorz. Na spotkaniu obecni byli również Wicedyrektor Pani Urszula Banaś, Wicedyrektor Pan Adrian Janas, kierownik szkolenia praktycznego Pan Paweł Łach oraz koordynatorki projektu Pani Krystyna Wątroba i Joanna Światłowska.

Koordynator projektu ze strony ukraińskiej Pani Natalia Stahniuk podziękowała za zaproszenie i wyraziła nadzieję, że projekt ten będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Również młodzież naszej szkoły przygotowała krótkie powitanie połączone z występem zespołu muzycznego pod kierunkiem Pana Rafała Szydłowskiego.

Na zakończenie części oficjalnej Pan dr Andrzej Skowron wygłosił krótki wykład na temat stosunków polsko-ukraińskich na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem roli Tarnowa jako miejsca, gdzie niepodległościowi działacze ukraińscy znaleźli schronienie w latach 20. XX wieku.

Po poczęstunku, przygotowanym przez Hotel Cristal Park, młodzież z Ukrainy wraz z opiekunkami Panią Natalią Stahniuk i Bohdaną Opia, miała okazję zwiedzić naszą szkołę, oprowadzana przez Pana Dyrektora. Następnie grupa udała się na krótki spacer po Dąbrowie Tarnowskiej.

W kolejnych dniach będziemy wspólnie poznawać perły Powiśla Dąbrowskiego i integrować się w czasie wycieczek, warsztatów i imprez.