#SzkołaPamięta

Pamiętamy  W ramach akcji #SzkołaPamięta wraz z dyrekcją szkoły, nauczycielami i uczniami należącymi do PTG „Sokół” w Dąbrowie Tarnowskiej, uczciliśmy pamięć bohaterów naszego regionu. Odwiedziliśmy groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności, poległych żołnierzy, zmarłych nauczycieli. Zapaliliśmy znicze w miejscach pamięci, zgłębiając ich historię.

Galeria na Facebook