Wolontariusze w akcji…

W miesiącu lutym mocniej pamiętamy o podopiecznych szpitali, hospicjów, domów pomocy społecznej za sprawą Papieża Jana Pawła II, który wprowadził w czasie swojego pontyfikatu Międzynarodowy Dzień Chorego, przypadający na dzień 11 lutego. Wolontariusze z naszej szkoły odwiedzili mieszkańców Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dąbrowie Tarnowskiej w Tłusty Czwartek, częstując pensjonariuszy ciastem przez siebie upieczonym, a piątkowe popołudnie spędziliśmy z chorymi na wspólnej zabawie i śpiewie piosenek biesiadnych, zamykając w ten sposób okres karnawału.                                                                                           Przeprowadziliśmy też w szkole akcję sprzedaży ciasta, a uzyskane środki przekażemy na cele charytatywne.