#Szkoła Pamięta

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Uczniowie naszej szkoły porządkują i odwiedzają groby osób zasłużonych i cenionych w naszej lokalnej społeczności, związanych z historią Powiśla Dąbrowskiego, poległych żołnierzy, zmarłych nauczycieli z naszej placówki. Odwiedzamy lokalne miejsca pamięci, sprzątamy bezimienne i opuszczone groby. Będziemy wspominać tych, którzy zapisali się w historii ogólnonarodowej, ale również naszej lokalnej.
Nie umiera ten, kto żyje w pamięci swoich bliskich. Pamiętajmy o bohaterach naszej wolności!