Pomoc od Pana Ulrich Urban

W dniu 21 czerwca 2022 r. Pan Wicestarosta Krzysztof Bryk wraz z Panem Dyrektorem Robertem Panterą i Kierownikiem Gospodarczym, Panią Anetą Kutą przekazali pierwszą transzę pomocy finansowej. Szkoła otrzymała pieniądze od Pana Ulrich Urban z Berlina jako dar pomocy potrzebującym rodzinom walczącej Ukrainy. Pierwsza transza pomocy została przekazana dwudziestu czterem osobom a jej wartość wyniosła 4100 zł.

Dziękuje panu Urlichowi za otwarte serce i niesioną pomoc potrzebującym.

Herr Vizelandrat Krzysztof Bryk, Herr Direktor Robert Pantera und Wirtschaftsleiterin Aneta Kuta haben am 21. Juni 2022 die erste Tranche von Finanzhilfe übergeben. Die Schule hat diese finanzielle Hilfe für kämpfende Ukraine von Herrn Ulrich Urban aus Berlin bekommen. Die erste Tranche in der Höhe von 4100 Zloty wurde 24 Personen ausgezahlt.

Wir bedanken uns sehr an Herrn Urban für offenes Herz und die Hilfe den Bedürftigen.