XIV OGÓLNOPOLSI TYDZIEŃ KARIERY

Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowali wizytę studyjną u największego lokalnego pracodawcy w firmie ZBUD – Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych.

Wydarzenie miało miejsce 18 października w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Była to niepowtarzalna okazja dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, aby poznać bliżej realne możliwości zatrudnienia w branży w której się kształcą. Uczestnicy wizyty poznali poszczególne stanowiska pracy, specyfikę zakładu oraz przyjrzeli się warunkom w jakich realizuje się zadania produkcyjne.

W firmie ZBUD praktyczną naukę zawodu odbywają uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Dąbrowie Tarnowskiej. Zakład zatrudnia również wielu absolwentów naszej szkoły. Obecnie firma posiada zaplecze w postaci hal produkcyjnych ogromnej powierzchni oraz dysponuje największymi w regionie maszynami do obróbki elementów wielkogabarytowych. Pracodawca jest otwarty na zatrudnianie młodych ludzi w zawodach: elektryk, spawacz, ślusarz, operator CNC, logistyk, operator wózka widłowego.

„Cieszę się, że są tu stanowiska pracy również dla kobiet. Mam uprawnienia do obsługi
wózka widłowego, na pewno będę ubiegać się o pracę po ukończeniu szkoły” – mówi uczestniczka spotkania.

Uczniowie odbywający praktyki zawodowe w tutejszym zakładzie pracy mogą liczyć na zatrudnienie. Wizyta studyjna to najlepszy sposób na praktyczne poznanie miejsca pracy.

Opiekę nad uczniami pełnili pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Dąbrowie oraz doradca zawodowy z Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.