Wycieczka przedmiotowa do Łagiewnik i Oświęcimia.

Dnia 25 października uczniowie kilku klas ZS im. K. K. Baczyńskiego (IVTIp, IV TLp, IVTŻ, IILO, IITLE, ITH) pod opieką ks. Sławomira Mrózka, pani Jolanty Stelmach i pani Elżbiety Czosnyki uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Łagiewnik i Oświęcimia. Pierwszym punktem naszego wyjazdu było obejrzenie wystawy poświęconej Całunowi Turyńskiemu i wysłuchanie wykładu na ten temat. Przy okazji zwiedziliśmy Muzeum Jana Pawła II. Drugą część dnia spędziliśmy w Muzeum Auschwitz- Birkenau. Niektórym z nas po raz pierwszy przyszło się zetknąć z ogromem cierpienia, które „ludzie ludziom zgotowali”. Ten wyjazd na długo zostanie w naszej pamięci oraz słowa, które przewodniczka na koniec powtórzyła za byłem więźniem obozu- Marianem Turskim: „Nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, jakieś Auschwitz nagle spadnie z nieba”