Rusza rekrutacja do przedsięwzięcia „Były staże, czas na licealne wojaże!”

Miło nam ogłosić, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” na realizację zagranicznej mobilności w Grecji dla 20 uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz 3 nauczycieli pełniących rolę osób towarzyszących. Instytucją partnerską w przedsięwzięciu jest grecka szkoła The General High School of Leptokarya, która posiada już doświadczenie we współpracy z polskimi szkołami.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie szans uczniów na rynku pracy przez wyposażenie ich w bardzo wysoko cenione na rynku pracy umiejętności miękkie i kompetencje interpersonalne.

Projekt będzie trwał od 1 marca do 30 czerwca. W związku z krótkim okresem realizacji i samą mobilnością planowaną na koniec marca, pierwsze działania projektowe planujemy już teraz. Dlatego też serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów należących do grupy docelowej przedsięwzięcia do złożenia poprawnie wypełnionej dokumentacji do Wicedyrektora Szkoły, Pana Adriana Janasa. Wszystkie szczegóły znajdują się w Regulaminie Rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji jest następujący:
– Akcja informacyjna (06.02 -20.02.2023)
– Przyjmowanie zgłoszeń uczestników (20.02 -27.02.2023)
– Rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego (27.02.2023)
– Procedura odwoławcza (27.02 – 01.03.2023)
– Ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji i początek szkoleń (02.03.2023)