Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają uczniów szkół średnich: liceum, technikum oraz szkół branżowych do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym następujących tematów:

1. Wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, C oraz

2. Znamię? Znam je? – czerniak

Partnerem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zadaniem uczniów będzie zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi w zadaniach zamkniętych (test wyboru).

Czas trwania konkursu: 120 minut.

Konkurs odbędzie się 7 lutego (środa) w naszej szkole od godziny 11.00 – 13.00.

Zgłoszenia uczniów proszę kierować do koordynatora zespołu ds. promocji zdrowia p. Hanny Jamka do 2 lutego 2024 r.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół ds. Promocji Zdrowia

Proponowana bibliografia:

Materiały na ten temat można także pobrać z dostępnych stron internetowych nt. wirusowego zapalenia wątroby oraz czerniaka.

http://www.gwiazdanadziei.pl/podstepne-wzw

https://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/o-akademii-czerniaka

lub wszelkie inne dostępne materiały na powyższe tematy.

Proszę nie sugerować się dużą ilością danych liczbowych – nie będą one przedmiotem konkursu.

W zgłoszeniu prosimy o podanie:

– nazwy szkoły,

– ilości uczniów (max 10 osób z danej placówki), ich imiona i nazwiska, klasa, typ szkoły oraz

– danych osobowych nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów do konkursu (chcielibyśmy przygotować podziękowania dla tego nauczyciela), a także danych kontaktowych do tego nauczyciela (e-mail, ewentualnie telefon – ze względów organizacyjnych).

W przypadku uzyskania przez uczniów tej samej liczby punktów, zostanie zorganizowany drugi etap rozstrzygający o zajęciu pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca. Poinformujemy opiekunów uczniów mailowo o terminie i sposobie dogrywki.

Nagrody, ufundowane przez Dyrektora naszej szkoły, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej zostaną przekazane laureatom trzech pierwszych miejsc w czasie Dnia Otwartego w naszej szkole.

Uczniowie biorący udział w konkursie wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, szkoła, klasa) na naszej szkolnej stronie internetowej (informacja na temat laureatów konkursu). Prace zostaną ocenione przez nauczycieli naszej szkoły.