Olimpiada Zdrowia PCK

ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA pragnie poinformować, iż dnia 12.12.2023 r. odbył się etap szkolny OLIMPIADY ZDROWIA zorganizowanej przez sieć handlową BIEDRONKA. Jest to 31. edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK .

13 uczniów z różnych klas naszej szkoły wzięło udział w konkursie wiedzy o zdrowiu.

Olimpiada Zdrowia PCK to konkurs, którego celem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie i środowisko naturalne.

Dzięki Olimpiadzie młodzi ludzie mogą nie tylko wykazać się wiedzą na temat szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, ale także wprowadzać modelowe działania w swojej lokalnej społeczności. Dodatkowo wykształcamy w uczestnikach umiejętność mobilizacji lokalnych środowisk na rzecz ważnych społecznie celów. Założenia Olimpiady wpisują się w cel nr 3 Agendy ONZ 2030 – „Dobre zdrowie, jakość życia”.

Zespół ds. Promocji Zdrowia