Nasi uczniowie wzięli udział w Olimpiadzie Logistycznej

Dnia 13 grudnia 2023 r. w Krakowie odbył się II etap Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, w której wzięli udział uczniowie klasy 5TLp:

  • Laura Gnat
  • Kinga Babiarz
  • Jakub Bieś
  • Krystian Podosek.

Uczestnicy w ciągu 60 minut rozwiązywali test, składający się z 25 pytań wielokrotnego wyboru. Celem Olimpiady jest przede wszystkim upowszechnienie wiedzy i umiejętności, a także odkrywanie i rozwijanie zdolności uczniów w obszarze TSL oraz pobudzenie ich twórczego myślenia. Udział w konkursie to dodatkowa motywacja do dalszej pracy oraz możliwość rozwijania pasji i zainteresowań związanych z zawodem. Wyniki zmagań poznamy 21 grudnia 2023 r.

Szkolny opiekun: Małgorzata Uberman