Spotkanie z Panią Magdaleną Marciniak

Dnia 21 grudnia 2023 r. klasa 2 TL technikum logistycznego miała zaszczyt gościć Panią Magdalenę Marciniak, wieloletniego pracownika na stanowisku Customer Service Representativ, mająca doświadczenie zawodowe w pięciu międzynarodowych korporacjach.

Pani Marciniak przybyła do klasy na zaproszenie pani Hanny Jamka, nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz języka niemieckiego w celu ukazania młodzieży możliwości pracy w korporacjach międzynarodowych oraz podzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym.

Wykład prowadzony był w języku polskim z elementami języka angielskiego zawodowego oraz obejmował następujące metody pracy: wykład, prezentację, cześć praktyczną, burzę mózgów.

Pani Marciniak zaprezentowała rodzaje usług korporacji takie jak sprzedaż własnych produktów, czy też sprzedaż usług – outsourcing.

Dalsza cześć wykładu oparta została na konkretnych przykładach światowych korporacji takich jak:

Capita – Capita Asset Services – outsourcing usług finansowych,

Amway Global Business services – sprzedaż własnych produktów, B2B (Business to business),

Vesuvius Polska – sprzedaż własnych produktów jak i zakupionych produktów firmowanych własnym logo,

– SVP World Wide – Amerykańska korporacja – sprzedaż do dealerów i deweloperów własnych produktów,

Alstom – Francuska korporacja – sprzedaż w branży kolejowej – model B2B.

Pani Magdalena przedstawiła z jakich działów składa się korporacja i jaki jest zakres obowiązków poszczególnych działów takich jak: Customer Service, HR, marketing, master data, IT, logistic/warehouse, finance, production oraz jeden proces łączący wiele działów – supply chain.

Kolejnym etapem spotkania była prezentacja Centrum Obsługi Klienta w korporacji – zakres zadań, programy komputerowe, współpraca z innymi działami firmy. Schemat zarządzania: team, manager, supervisor, team leader, director. Omówione zostały sposoby obsługi klienta: email, telefon i platformy pomocnicze.

W ostatniej części wizyty zostały ukazane procesy i ich znaczenie: proces zamówień ofert i reklamacji w korporacji.

Uczniowie mogli zapoznać się z następującymi tematami:

  1. Programy i systemy:

– SAP – opis programu i jego możliwości,

– jak zrobić ofertę w SAP,

– jak zrobić zamówienie w SAP,

– rodzaje zamówień: PO, SO, FOC,

– SAP jako baza danych.

b. Zamówienie typu SO – co zawiera:

– Incoterms (DAP, FCA,CPT…)

– payment terms

– sold to

– ship to

– delivery date

– price

– product numer/discription

c. Excel: po co jest? Wskaźniki KPI-Key performance indicators – kluczowe wskaźniki efektywności.

Spotkanie zostało uwieńczone gromkimi brawami młodzieży, a pani Marciniak wyraziła chęć dalszej współpracy z nami i zaproponowała ukazanie młodzieży możliwości szukania pracy w ich branży poprzez właściwe pisanie CV w języku angielskim oraz wskazała na bardzo ważne aspekty nauki języków obcych na kierunku technik logistyk.

Pani Magdaleno – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!