Konferencja Regionalno-Naukowa w związku ze Światowym Dniem Poezji

20 marca 2024 r. w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się Konferencja Regionalno-Naukowa w związku ze Światowym Dniem Poezji.

Na początku p. Małgorzata Zielińska powitała zgromadzonych gości. Następnie p. Agata Hajdas przeprowadziła wykład połączony z prezentacją multimedialną pt. „Czesław Miłosz – Patron Roku 2024”. W kolejnym punkcie programu podsumowano XXI edycji Szkolnych Dni Regionalnych.

W nawiązaniu do Światowego Dnia Poezji oraz twórczości związanej z naszym regionem, p. Bożena Nadolska-Walus zaprezentowała piękną poezję własnego autorstwa.

Spotkanie uświetnił występ akordeonowy absolwenta naszej szkoły p. Marcina Leżonia oraz wystawa wielkanocnych ozdób szydełkowych p. Marii Sznajder. Dla przybyłych gości przygotowano również poczęstunek.

W konferencji uczestniczyli:

  • Krzysztof Bryk – Wicestarosta Dąbrowski,
  • Mariola Smolorz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji
    i Zdrowia,
  • Małgorzata Morawiec – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie,
  • Małgorzata Bułat – Dyrektor Centrum Polonii w Brniu,
  • Agata Obara-Giera – Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • Nauczyciele bibliotekarze ze szkół średnich,
  • Dyrekcja Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego: Dyrektor Robert Pantera, Wicedyrektor Adrian Janas, Kierownik Szkolenia Praktycznego Paweł Łach,
  • Emerytowani nauczyciele: Barbara Smaś i Maria Skowron.

Konferencję Regionalno-Naukową zorganizowały Panie: mgr Małgorzata Zielińska, mgr Agata Hajdas, mgr inż. Dominika Kłusek.

Patronat nad wydarzeniem objął Pan Dyrektor Robert Pantera.

Marcin Leżoń – występ akordeonowy i jodłowanie