ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2017

Zanieś mnie na Twoich ramionach,
Ty, który krzyż swój dźwigałeś.
Nerses IV Piękny

Uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły
najserdeczniejsze życzenia wielkanocne:

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Życzy Dyrekcja
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
W Dąbrowie Tarnowskiej