Nasi wolontariusze wsparciem dla rodzin zastępczych

W dniu 5 lutego 2018 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zostało podpisane Porozumienie o Współpracy Wolontarystycznej na rzecz wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu dąbrowskiego.

Stronami porozumienia są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, reprezentowane przez dyrektor Agnieszkę Anioł-Głuszek oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowany przez dyrektora Roberta Panterę.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu dąbrowskiego podejmuje liczne inicjatywy na rzecz rozwoju i wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej. Pomoc wolontarystyczna uczniów szkoły ponadgimnazjalnej stanowić będzie istotny element polityki społecznej naszego regionu. Głównym celem porozumienia jest wsparcie rodzin zastępczych poprzez wyrównywanie braków szkolnych wychowanków pieczy, organizacji czasu wolnego, rozwoju zainteresowań czy innych działań wynikłych z rozeznanych potrzeb.