XVIII Piknik Geograficzny

7 czerwca 2018  uczniowie klasy III TE: Łucja Ząbek i Kamil Bezak  wzięli udział  w  XVIII Ogólnopolskim Pikniku Geograficznym organizowanym przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, OCDN przy SOP w Toruniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie , Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie , Bank Pekao SA, Tarnowskie Centrum Informacji,  MERIDIAN – multimedia do geografii i historii,  Radio RDN Małopolska, Fundacja im. Jana Szczepanika, Klub Studencki „Bakałarz”. W ramach pikniku  a uczniowie uczestniczyli w:

–  turnieju geograficzno-topograficznym po Tarnowie
– spotkaniach z:

* Markiem Tomalikiem –podróżnikiem, dziennikarzem  prasowym i radiowy, pasjonatem i znawcą Australii
* Markiem Żołądkiem – podróżnikiem i doktorantem Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  1. „Podróż, czyli szkoła w terenie”

* Michałem Apollo – podróżnikiem i doktorantem  z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  w prezentacji  „Na krańcach świata”.
W międzyszkolnej rywalizacji nasi uczniowie zdobyli  IV miejsce na 23 drużyn szkół ponadgimnazjalnych.
Serdecznie gratulujemy