POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKO – WOKALNY

14 listopada 2019 roku odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorsko – Wokalny pod hasłem „Wojna w poezji i piosence”. Była to piąta edycja, poświęcona uczczeniu 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Gośćmi honorowymi byli wicestarosta dąbrowski pan Krzysztof Bryk oraz dyrektor Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego pan Robert Pantera, fundatorzy nagród konkursowych. Cieszyliśmy się, że mogliśmy gościć tak wielu uczestników, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie.
Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach – recytacji i śpiewu podzielonych na odpowiednie grupy wiekowe. Rywalizowali więc ze sobą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych naszego Powiatu. Poziom umiejętności recytatorsko – wokalnych dzieci i młodzieży był bardzo wysoki a zaprezentowane utwory wymagające i wzruszające. Serdecznie dziękujemy opiekunom za przygotowanie młodych artystów. Wszyscy uczestnicy, końcem konkursu, mogli jeszcze raz posłuchać pieśni wykonanych przez wyłonionych finalistów.
Jury pracowało w składzie:
Monika Dojka – nauczyciel języka polskiego,
Elżbieta Czosnyka – nauczyciel języka polskiego,
Małgorzata Zielińska – bibliotekarz

WYNIKI KONKURSU:

KATEGORIA : RECYTACJA – SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce zdobyła : Julia Kądzielawa uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 2
im. M. Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej wykonaniem utworu Artura Oppmana pt. „List z Sybiru”
II miejsce zdobył : Artur Ryczek uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej
im. Wł. Broniewskiego w Oleśnie wykonaniem utworu
Artura Oppnama pt. „Za co ty walczysz polski żołnierzu”

II miejsce zdobył: Konrad Zawiłowicz uczeń kl. VII Szkoły podstawowej im. E. Orzeszkowej w Radgoszczy wykonaniem wiersza D. Stronczaka
pt. „Wiersz o wojnie”
III miejsce zdobyła: Izabela Chmura uczennica kl. V Szkoły Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego w Smęgorzowie wykonaniem utworu
pt. „List do legionisty”

Wyróżnienie otrzymała: Angelika Garstka uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego w Smęgorzowie wykonaniem utworu
pt. „O Boże” K. Iłłakowiczówny
Wyróżnienie otrzymał: Hubert Lichorobiec uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej za deklamację wiersza pt. „Dziś idę walczyć”

KATEGORIA RECYTACJA – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

I miejsce zdobyła: Oliwia Trójniak uczennica Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej wykonaniem utworu
pt. „Poległym” K.K. Baczyńskiego
II miejsce zdobyła: Aleksandra Kaczocha uczennica Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej wykonaniem utworu
pt. „Ta co nie zginęła” E. Słońskiego

Wyróżnienie otrzymała: Katarzyna Powroźnik uczennica Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej za deklamację utworu
Cz. Miłosza pt. „Przedmowa”

KATEGORIA: ŚPIEW SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce otrzymała: Julia Kądzielawa uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 2
im. M. Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej wykonaniem utworu Jacka Kaczmarskiego pt. „Mury”
II miejsce otrzymała: Amelia Marszałek uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II za wykonanie piosenki pt. „A te skrzydła połamane”
II miejsce otrzymała: Amelia Niemczura uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej
im. M. Konopnickiej w Luszowicach za piosenkę pt. „Co to jest niepodległość”
III miejsce uzyskała: Anna Furgał uczennica kl. V Szkoły Podstawowej
im. Wł. Broniewskiego w Oleśnie za wykonanie pieśni
pt. „Mówię o tobie dobrze – pisk orła białego”
III miejsce uzyskał: Karol Zawiślak uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej
im. E. Orzeszkowej w Radgoszczy utworem pt. „Rozkwitały pąki białych róż”
Wyróżnienie otrzymała: Dominika Gut uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w Szarwarku wykonaniem utworu pt. „Flaga”

KATEGORIA ŚPIEW – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

I miejsce zdobył: Mikołaj Sak uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej wykonaniem utworu pt. „My Pierwsza Brygada…”
II miejsce zdobyła: Oliwia Jastrząb uczennica Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie wykonaniem utworu
J. Radka pt. „Ja to mam szczęście”
III miejsce zdobył: Bartłomiej Filipski uczeń Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej utworem pt. „Biały krzyż…”

Wszystkim wykonawcom dziękujemy za udział. Gratulujemy talentu i wygranej!

Organizatorzy:

mgr Monika Dojka
mgr Małgorzata Zielińska
mgr Elżbieta Czosnyka
mgr Bożena Nadolska – Walus
mgr Elzbieta Sytoń
mgr Joanna Myca

Podziękowania za udzieloną pomoc kieruję do pani mgr Krystyny Wątroby, pana mgr. Rafała Szydłowskiego, pani mgr Anny Kościuk i pani mgr Barbary Karteczki.
Natomiast szczególne podziękowania kieruję do Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Dąbrowskiego pani Marioli Smolorz.

Monika Dojka

Link do albumu zdjęć na Facebooku – kliknij