Przyjęcie nowych wolontariuszy do Wolontariatu w Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej

„ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

   Św. Jan Paweł II

Przyjęcie nowych wolontariuszy do Wolontariatu w Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej

W dniu 20 listopada 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, podczas Mszy Świętej w kaplicy Hospicjum, ślubowali uroczyście, zgodnie z Etyczną Kartą Wolontariusza

  1. Będę sumiennie spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
  2. Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
  3. Zachowam dyskrecję, będę unikać zachowań, które mogą być źle zrozumiane.
  4. Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
  5. Nie będę krytykować rzeczy i spraw, których nie rozumiem.
  6. Będę osobą na której można polegać.
  7. Będę się chętnie uczyć, ponieważ nauka jest nieodłączną częścią każdej wykonywanej pracy.

Mszę Świętą odprawili kapelani Hospicjum, ks. Józefa Poremba oraz ks. Zbigniew Szewczyk. Radość z przyjęcia do grona wolontariuszy wspólnie z uczniami dzielili: Dyrektor Hospicjum, Pani Urszula Mróz, Dyrektor Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Pan Robert Pantera, pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej i Hospicjum oraz opiekunowie wolontariuszy w hospicjum i w szkole.

            Wolontariusze przygotowywali się do pełnienia nowej roli poprzez udział w spotkaniach formacyjnych. Na pierwszym z nich zostali zapoznani z historią, strukturą i specyfiką pracy w Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej. Na drugim spotkaniu poznali istotę i potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Ostatnie zajęcia prowadziła pani psycholog, która uwrażliwiła młodzież na potrzeby emocjonalne starszych, chorych, a niekiedy samotnych osób.
Nowym wolontariuszom dziękujemy za zaangażowanie, otwarte serce i szczere chęci do dzielenia się swoim wolnym czasem z innymi, oraz tego byście dzięki tej codziennej pracy doskonalili samych siebie.

Karolina Kaczówka                                      Joanna Foszcz
Karolina Wójcik                                           Amelia Kupiec
Magdalena Bania                                          Natalia Garstka
Aleksandra Panek                                         Przemysław Wnęk
Monika Furgał                                              Joanna Kozaczka
Wiktoria Ryk                                                Sylwia Gołębiowska                         
Magdalena Węc        

Pedagog szkolny