ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

 

to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną,  których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne. Mocno podkreślane jest to, że każdy z nas może o nie zadbać.  Może zatem Światowy Dzień Ziemi to dobra okazja, aby zmienić swoje złe przyzwyczajenia i żyć z poszanowaniem natury i jej praw.

Z ideą obchodzenia na świecie Dnia Ziemi wystąpił John McConnell, na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Rok później 21 marca 1970 r. obchodzony był pierwszy Dzień Ziemi. W 1990 roku uznano Dzień Ziemi za święto o zasięgu globalnym, 200 milionów ludzi z 141 państw zmobilizowało się i doprowadziło do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro. Do dziś obchody te są bardzo dobrą okazją do promowania ekologicznych postaw oraz uświadamiania o problemach klimatycznych na Ziemi. W Polsce obchody zostały zapoczątkowane w 1990 roku i co roku organizowane są w dniu 22 kwietnia. 

Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”.  Z powodu pandemii, wiele konferencji i towarzyszących Dniu Ziemi akcji odbywa się w świecie wirtualnym. Podobnie będzie w naszej szkole. Wśród największych wyzwań, których nie można ignorować wymienia się: globalne ocieplenie, deficyty wody czy nadmierną produkcję odpadów. Polecamy film edukacyjny wyjaśnia, kiedy i dlaczego obchodzimy Światowy Dnia Ziemi.

Materiał wskazuje sposoby troski o najbliższe środowisko naturalne i kształtuje postawy proekologiczne. Ukazuje, jak w prosty sposób oszczędzać wodę, energię oraz dbać o czyste powietrze. Objaśnia, czym są odpady i na czym polega ich segregacja oraz recykling. Prezentuje czas rozkładu odpadów oraz przykłady ponownego ich wykorzystania. Wyjaśnia, jakie rodzaje śmieci należy wrzucać do kontenera na szkło, papier, plastik i metal oraz odpady biodegradowalne. Pokazuje też gdzie powinno wrzucać się zużyty sprzęt elektroniczny, żarówki, baterie oraz opakowania po lekach. Przybliża symbole produktów przyjaznych środowisku.

 Coraz popularniejsza staje się idea Zero Waste, co dokładnie znaczyzero odpadów”, „zero marnowania”

Jest to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. To cel etyczny, ekonomiczny i wizjonerski, który pomaga ludziom naśladować zrównoważone naturalne cykle, w których wszystkie odrzucane materiały mają stać się zasobami.

Życie wedle idei Zero Waste sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5R:
·        odmawiaj (refuse),
·        ograniczaj (reduce),
·        wykorzystaj ponownie (reuse),
·        recyklinguj (recycle),
·        kompostuj (rot).
Organizacja WWF na co dzień zajmuje się ochroną przyrody. Działacze starają się ratować najcenniejsze przyrodniczo miejsca w ponad 100 krajach na 6 kontynentach. Przyświeca tej organizacji założenie, że myśląc globalnie, należy działać lokalnie. WWF Polska koncentruje się na naszym krajowym bogactwie przyrodniczym. Polskie środowisko naturalne należy do najbardziej unikatowych w skali Europy.

             Czy ja mogę coś zrobić dla Ziemi? Czy mój mały wkład ma znaczenie przy ogromie zniszczeń? TAK, tak i jeszcze raz tak. Jeśli każdy z nas robiłby dla planety jedną małą rzecz dziennie, byłoby to odczuwalne na całej Ziemi np. rezygnacja z butelek plastikowych czy z torebek foliowych. Nie jest to trudne, trzeba tylko chcieć.