Dni  Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości

Od 2003 roku Zespół Szkół im K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej i Dąbrowski Dom Kultury, z przerwą spowodowaną przez Covid, organizują Dni  Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości pod patronatem Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczora  i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego.

W tym roku Impreza ta rozłożona była na 3 dni. 19 kwietnia 2022 roku w  79 rocznicę powstania w getcie warszawskim uczniowie naszej Szkoły z klas I LO, II TE oraz II TLH upamiętnili to wydarzenie wielkim sprzątaniem cmentarza żydowskiego. Młodzież poświęciła swój wolny od szkoły dzień i ofiarnie rozprawiła się z chaszczami, które broniły dostępu do niektórych grobów oraz mchem, porastającym macewy. Zostały uprzątnięte pojedyncze groby oraz 3 pomniki poświęcone ofiarom zbiorowych mordów, np. pomnik upamiętniający 180 zabitych 22 lipca 1942 wybudowany przez syna Mojżesza Jassy, a także  ten zbudowany ku pamięci 22 zamordowanych w kwietniu 1942,  ufundowany przez dr. Leona Schindela. Na koniec o godz. 12:00 pod Pomnikiem Holocaustu młodzież wysłuchała historii związanej z powstaniem w getcie warszawskim i osobą Marka Edelmana oraz  wzięła udział w Akcji Żonkile, zainicjowanej w 2012 roku przez Muzeum Polin. Zrobione przez młodzież papierowe żonkile były rozdawane podczas Dnia Pamięci o Holocauście w dąbrowskiej synagodze, na ulicach miasta oraz w budynku Szkoły. Pamięć pomordowanych żydowskich mieszkańców naszego miasta uczciliśmy  ponadto zapalając znicze oraz składając żonkile i kamienie na  pomnikach cmentarza żydowskiego.

Konkursowe zmagania miały miejsce 20 kwietnia w Ośrodku Spotkania Kultur i dotyczyły recytacji i śpiewu utworów o tematyce związanej z kulturą żydowską lub Holocaustem. Otwarcia Imprezy dokonał dyrektor ZS im. Baczyńskiego, Robert Pantera oraz jej inicjatorka, Jolanta Stelmach. Zebranych powitał również Burmistrz naszego miasta, Krzysztof Kaczmarski, który nawiązał do aktualnej sytuacji politycznej w Europie, mającej wiele analogii do czasów Zagłady. Z zainteresowaniem zebrani wysłuchali wykładu zaproszonego gościa, Adama Bartosza, prezesa Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, który przedstawił martyrologię narodu żydowskiego w latach II wojny światowej z odniesieniami do współczesnych aktów  ludobójstwa w Ukrainie.         

Panie, Elżbieta Czosnyka i Barbara Smaś, pełniące funkcję jurorek, wyłoniły laureatów artystycznych zmagań.

Konkurs Recytatorski                                                                            

I   – Weronika Lustofin SP nr 3                 I – Kornelia Leżoń  LO nr 1 DT

II – Jakub Czochara SP nr 1                      II – Gabriela Mikuła LO nr 2 DT

III – Patrycja Adamczak  SP nr 1              III – Karol Doroż    LO nr 2 DT

Konkurs Wokalny

I – Martyna Pater SP nr 3                            I – Karol Zawiślak ZS DT

II – Nadia Stachura SP nr 1                        II – Natalia Banaś  ZS DT

III – Zofia Ciećko SP nr 2                          II – Patrycja Rokita ZS DT

Wyr. Kinga Fido SP nr 1

Piękne nagrody ufundowane przez Patronów Imprezy oraz organizatorów zostały wręczone na Gali Laureatów 21 kwietnia przez reprezentującą Starostwo Powiatowe- Dagmarę Jedynak, dyrektora Z S im. Baczyńskiego, Roberta Panterę, dyrektora OSK, Pawła Chojnowskiego oraz jury.