Rozwój zawodowy Twoją szansą na sukces – event w Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dnia 29 maja odbył się event pod hasłem „Rozwój zawodowy Twoją szansą na sukces” zorganizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie oraz Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Przedsięwzięcie było adresowane do młodzieży z powiatu dąbrowskiego w celu popularyzowania doradztwa zawodowego oraz świadomego planowania kariery zawodowej.

Uroczystego otwarcia dokonali pan Krzysztof Bryk, starosta Powiatu Dąbrowskiego, pan Robert Pantera, dyrektor Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pan Adam Potempa, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie. Wśród zaproszonych gości byli pani Jolanta Król, Komendant Wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie, pani Mariola Kobos, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, pani Bogusława Molak, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pan Andrzej Kizior, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. Przedsięwzięcie miało charakter dwumodułowy. W pierwszej części uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z powiatu dąbrowskiego wzięli udział w Dniach Otwartych Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Młodzież miała okazję zapoznać się z kierunkami edukacyjnymi oferowanymi przez szkołę, a także wysłuchania prelekcji na temat czynników trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia zaprezentowaną przez Katarzynę Chrzanowską doradcę zawodowego tarnowskiego CEiPM. Następnie inspektor Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił prawa
 i obowiązki pracowników młodocianych w procesie praktycznej nauki zawodu. Z kolei kadra Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej przybliżyła zebranym działalność hufca oraz przedstawiła warunki uzyskania statusu uczestnika OHP. W drugiej części eventu uczniowie szkoły ponadpodstawowej oraz młodzież poszukująca pracy miała możliwość wziąć udział w Targach Pracy i Rozwoju Zawodowego pod nazwą „Rozwój zawodowy Twoją szansą na sukces”. Otwarcia targów dokonała pani Jolanta Król, Komendant Wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowieoraz Robert Pantera, dyrektor Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Pani Komendantw swoim wystąpieniu podkreśliła wagę przedsięwzięcia oraz rolę całożyciowego rozwoju zawodowego. W targach swoją ofertę zatrudnienia prezentowali lokalni pracodawcy. Natomiast przedstawiciele instytucji działających na rzecz młodzieży udzielani porad i konsultacji w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy. W części seminaryjnej Beata Wójcik, doradca zawodowy dąbrowskiego Młodzieżowego Centrum Kariery zapoznała uczestników z działalnością MCK, natomiast inspektor PIP nakreślił zakres praw i obowiązków pracowników podejmujących pierwszą pracę. Następnie przedstawiciel Firmy ZBUD, największego lokalnego pracodawcy, przedstawił kierunki i możliwości zatrudnienia oraz oczekiwania od przyszłych pracowników. Dyrektor tarnowskiego CEiPM, Adam Potempa zaprosił młodzież do zwiedzania stoisk wystawienniczych oraz poinformował uczestników eventu o prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy ogólnopolskiej kampanii społecznej „Legitna praca”, mającej na celu upowszechnianie przepisów prawa pracy oraz dbanie o bezpieczne wykonywanie obowiązków zawodowych. Na stoiskach wystawienniczych pracodawców, zebrani poznali oferty pracy krótkoterminowej, wakacyjnej jak również stałego zatrudnienia. Można było również skorzystać z indywidualnych konsultacji udzielanych przez doradcę zawodowego i pośrednika pracy z MCK w Dąbrowie tarnowskiej. Po zapoznaniu się z ofertami pracy, młodzież wzięła udział w zajęciach prowadzonych przez doradców zawodowych z tarnowskiego CEiPMz wykorzystaniem gry ekonomicznej pn. „Chłopska Szkoła Biznesu”. Gra inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego Andrychowa, w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawy przedsiębiorcze, rozwija kompetencje społeczne graczy. Doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w  Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadzili warsztaty pn. „Krok po kroku do własnej firmy”.

– Targi Pracy i Rozwoju Zawodowego były dla mnie źródłem inspiracji i motywacji, pokazały możliwości rozwoju zawodowego i dążenia do osiągania swoich celów –  powiedział Michał uczestnik Targów.

– Dla mnie Targi Pracy i Rozwoju Zawodowego stanowią ważne narzędzie w eksploracji świata pracy, zdobywaniu doświadczenia i planowania kariery zawodowej. Są okazją do nauki, nawiązywania kontaktów i budowania solidnych podstaw dla przyszłego sukcesu zawodowego –  powiedziała Karolina absolwentka tutejszej szkoły.